Vilkår og informasjon

Logo ikon - Fengselshotellet i Arendal - Fengselshotellet.no
Sjekk ledighet / Booking →

Vilkår og informasjon

FENGSELSHOTELLET AS
Parkveien 6, 4836 Arendal.
booking@fengselshotellet.no
Org. nr. 932 525 283

Vilkår og informasjon
Takk for at du har bestilt, eller tenker å bestille en (eller flere) fengslende overnattinger hos oss på fengselshotellet. Denne siden inneholder relevant informasjon i forhold til ditt opphold på fengselshotellet. Ta deg et velfortjent øyeblikk å les fort igjennom vår informasjon. Dette kan forbedre ditt opphold hos oss.

Innsjekk og utsjekk
Innsjekk: fra kl. 16:00
Utsjekk: før kl. 11 (ønskes utvidet tid inntil 2 timer så er gebyret på kr. 249)
Seinere utsjekk må avtales per telefon 95454525 pga vask & stell av rom

Avbestilling
Derfor du mot formodning må kansellere eller avbestille ditt opphold hos fengselshotellet, gjelder følgende regler:

  • Avbestilling mer enn 30 dager før ankomst – 90 % refusjon
  • Avbestilling fra 5-29 dager før ankomst – 50 % refusjon
  • Avbestilling mindre enn 5 dager før ankomst – 0 kr refusjon

Vipps eller Paypal gebyrer refunderer ikke.

Det er smart å sjekke din reiseforsikring om din avbestillingen gir deg noen rettigheter.

Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Fengselshotellet i Arendal
Parkveien 6
4838 Arendal
Norway

ÅPNINGSTIDER:

mandag:  07:00 – 20:00
tirsdag:  07:00 – 20:00
onsdag:  07:00 – 20:00
torsdag:  07:00 – 20:00
fredag:  07:00 – 22:00
lørdag:  10:00 – 22:00
søndag:  10:00 – 22:00

KONTAKT OSS:

E-post: booking@fengselshotellet.no
Mobil: +47 95454525
Fengselshotellet AS
Org. Nr.: 932 525 283

Bestilling av selskapslokaler:
booking@fengselshotellet.no